Interviews

മാലാഖ എന്നു വിളിച്ചവർ കരി വാരി തേക്കുമ്പോൾ??

നഴ്സുന്മാരുടെ കോവിഡ് സമയത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി നമ്മെ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കാവൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഴ്‌സ്മാരെയും മറ്റു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും കരി വാരി തേക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു നഴ്സ് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു….

Interviews
About Me

Do you have any strong message/experiences from your life or surrounding you would like to share with world. Ping us .we will interview you.

Subscribe to our Blog

Get new content delivered directly to your inbox.